Chyby v japonštině

Tento článek bych rád věnoval prohřeškům proti japonštině používané při tréninku bojových umění. Ačkoliv si uvědomuji, že japonských bojových umění je celá řada, vzhledem ke své profesi se budu věnovat především výrazům vyskytujícím se v karate.

Japonská terminologie s sebou přináší mnohdy velmi tvrdý oříšek pro začátečníky. Není snadné přijít do dódžó a být zahrnut hromadou slovíček popisujících všechno od postojů až po složitější techniky, od počítání až po názvy sestav kata. Zvládnutí alespoň základních výrazů však značně urychluje průběh tréninku, kdy neustálé popisování techniky v češtině je vyloženě nepraktické a rychlé japonské slovo v danou chvíli poslouží mnohem lépe. Přebírání terminologie v cizím jazyce je běžnou praxí i v nejaponských stylech, ať už jde např. o čínštinu, nebo třeba angličtinu v moderních disciplínách. Urychlení tréninku je pak značnou výhodou i na mezinárodních seminářích a stážích, kde výraz není třeba překládat do několika jazyků, přestože mnohdy techniku vysvětluje rodilý mluvčí.

Ačkoliv jsou dnes správné japonské výrazy snadno dohledatelné na internetu, není to tak dávno, co jediným způsobem jak se je naučit, bylo odposlechnutí přímo na tréninku. Pokud se v dotyčném klubu nevyskytoval nikdo, kdo by uměl japonsky, připomínalo předávání názvů spíše tichou poštu. Některé nesprávné výrazy se postupem času zažily tak, že dnes ze strany mnoha instruktorů často není ani vůle je opravit a začít používat správně. Tím nám vzniká jakási „česká japonština“, která ale především pozbyla původního smyslu použití při tréninku. Rodilí mluvčí již těmto výrazům neporozumí a je pak nutno na semináři překládat vlastně z japonštiny do „japonštiny“, což je samozřejmě absurdní.

 Rád bych zde uvedl na pravou míru alespoň několik nejčastějších chyb.

Dlouhé a krátké samohlásky

Navzdory tomu, že japonská výslovnost je mnohdy velmi podobná té české, vžila se u nás nejvíce anglická (Hepburnova) transkripce výrazů. Důvodem je samozřejmě historie bojových umění u nás a to, že první informace proudily do Čech ze západu, kde je Hepburnova transkripce zdaleka nejrozšířenější. Její použití však pro našince často znamená zbytečná nedorozumění a nesprávné čtení japonštiny i ve slovech, která jsou v češtině jinak velmi podobná, mnohdy dokonce shodná (s originálním japonským výrazem). Takové téma by však vydalo na celý článek, zůstaňme proto u správné výslovnosti, kterou nám česká diakritika a dostatek informací přímo z Japonska umožňuje.

Nesprávně zkracovaných či prodlužovaných výrazů je opravdu mnoho, zde jsou alespoň ty nejčastěji používané:

judo – džúdó

kendo – kendó

dojo, dójo, dódžo – dódžó (cvičebna)

Shotokan – Šótókan

ryu – rjú (styl)

Goju-ryu – Gódžú-rjú

dento – dentó (tradice)

bo – bó (tyč, hůl)

bokuto – bokutó (dřevěný meč)

tanto – tantó (krátká čepel)

saké – sake (ačkoliv to není přímo z terminologie bojových umění, slovo sake bývá velmi často nesprávně prodlužováno)

Ni vs. Ny

Japonský jazyk nerozlišuje měkké ni a tvrdé ny, lépe řečeno tvrdé ny se v něm vůbec nevyskytuje. Velmi jednoduše tedy lze říct, že pokud v přepisu japonského slova narazíte na slabiku ni, čtěte ji vždy jako měkké ni, stejné jako v českém jazyce. Záměna ni za ny je však zdaleka nejvíce rozšířený omyl, se kterým se běžně můžeme setkat a pokud se rozhodnete používat správnou japonštinu a nikoliv její zkomolenou verzi, můžete se setkat s neporozuměním ve vašem okolí. Všechna často slýchaná slova jako automobilka Nissan, fotoaparáty Nikon, bojové umění Nindžucu (a tedy i nindža), jsou u nás zažita jako Nyssan, Nykon a nyndža a postupný přechod široké veřejnosti na správný tvar je běh na velmi dlouhou trať (pokud je tedy změna vůbec ještě možná).

Číslovky

Japonské počítání se používá snad opravdu ve všech klubech karate. Ačkoliv je to vskutku asi nejčastější japonština v tréninku, neznamená to automaticky, že se instruktoři namáhají vyhledat si a používat správnou výslovnost. Myslím, že se výslovnost číslovek napříč karate společností postupně zlepšuje, stále je však možno často narazit na perly jako je „syč“, neboli správně šiči (číslovka 7).

Iči – jedna

Ni –dva (pozor, nikoliv ny, viz předchozí odstavec)

San – tři

Ši – čtyři

Go – pět

Roku – šest

Šiči – sedm

Hači – osm

Kjú/ku – devět

Džú – deset

Kimono

Pojem kimono se vžil jako označení cvičebního úboru v japonských bojových uměních a sportech. Kimono je však označení pro japonský tradiční kroj, používaný při významných událostech, případně jako společenský oděv. Pro tréninkový oděv je obecně nejvhodnější výraz keikogi (keiko – trénink, gi – oděv), nebo obecněji dógi. I tento výraz má však více variací a keikogi v karate můžeme říkat karategi, v džúdó pak džúdógi atd. Zkrácený výraz gi je pak jakýmsi žargonem bojových umění a dle mého názoru je stále lepší než kimono, ačkoliv není regulérním japonským slovem.

Změna znělosti

Na závěr jednu perličku. Jen velmi nerad bych zabíhal do nějakého složitějšího vysvětlování japonské gramatiky a vztahu slov ve složeninách. Pro potřeby terminologie bojových umění postačí pouhá zmínka o tom, že ve slovních složeninách mnohdy dochází ke změně znělosti některých souhlásek. Na tento jev je nutno dávat pozor především proto, že díky němu často dochází až k trapným omylům, viz příklad.

Složenina maegeri je tvořena dvěma slovy, tedy mae – vpřed a keri – kop. Právě v tomto případě dochází ke změně znělosti a celé slovo se nečte maekeri, nýbrž maegeri. Problém nastává ve chvíli, kdy se člověk neznalý japonštiny pokusí složeninu zpětně rozložit a zapisuje pojem kop jako geri (japonsky průjem). Na stránkách mnohých karate klubů se tak můžeme dočíst, že se součástí osnov je dokonce geriwaza (technika průjmu?), což už je vskutku zábavné. Ačkoliv u ostatních slov a složenin k podobným kuriozitám nedochází, mám za to, že když už se rozhodneme používat ve svém dódžó japonskou terminologii, měli bychom ji používat správně.

Cuki – oizuki, gjakuzuki…

Keri – maegeri, jokogeri…   

Tači – zenkucudači, šikodači…

Kata – heišugata, kaišugata…

Mimo terminologii karate:

Suši – makizuši, nigirizuši…

Sumó – ózumó, maezumó…

Líbil se Vám článek? Zvažte, prosím, podporu blogu a staňte se patronem.
Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.